Tin tức
Số lượng tuyển dụng tăng gấp đôi trong lĩnh vực tài chính (15/10/2010)

Một nghiên cứu cho thấy vào cuối tháng Chín, 4.197 việc làm đã được đăng tải trên các trang web của 1.400 ngân hàng, công ty bảo hiểm và tư vấn tài chính của Thụy Sĩ.

Con số này đã tăng 56 phần trăm so với hơn một năm trước theo số liệu hàng quý được phát hành vào thứ Hai vừa rồi trên các trang web trực tuyến của Thụy Sĩ như Finews.ch và Jobdirectory.ch.

Các ngân hàng đã có 1.808 vị trí tuyển dụng, so với 893 vào cuối tháng 9 năm 2009. Các nhà tuyển dụng có nhiều vị trí tuyển dụng nhất là UBS, với 574 vị trí, và Credit Suisse, với 335 vị trí.

Một xu hướng đáng chú ý là số lượng công việc tăng lên được quảng cáo bởi các ngân hàng tư nhân và nước ngoài. Một năm trước các ngân hàng tư nhân có 80 vị trí tuyển dụng - vào cuối tháng Chín 228 vị trí, tăng 126 phần trăm. Với các ngân hàng nước ngoài tỉ lệ gia tăng từ 167 đến 219 phần trăm.

Cũng có nhiều vị trí tuyển dụng hơn trong lĩnh vực bảo hiểm nhưng mức tăng là không đáng kể.

Lượng việc làm giảm đi trong lĩnh vực tài chính thể hiện ở chỗ các nhà tuyển dụng đang ngưng  lại: nhìn lại quý ba, con số công việc tăng chỉ là 3,75 phần trăm, trong khi quý hai là 15 phần trăm.

 

(Biên dịch. www.swissinfo.ch )

 

Quảng cáo