Du học
Các chương trình học tập

Danh sách các chương trình học tập đã được công bố trên website của các trường Đại học của Thuỵ Sĩ

Nguồn: Websites của các trường đại học

Ghi chú:

Trong bảng dưới đây liệt kê các chương trình học tập đã được công bố trên website của các trường đại học (tính đến thời điểm tháng 3.2008). Các chuyên ngành hẹp không liệt kê riêng biệt. Để có thông tin cập nhật hoặc chi tiết hơn về từng môn học, vui lòng truy cập website của các trường.

Các trường đại học - viết tắt:

BE = Đại học Bern / BS = Đại học Basel / FR = Đại học Freiburg, Fribourg / LU = Đại học Luzern / SG = Đại học St. Gallen / ZH = Đại học Zürich / ETHZ = Viện Công nghệ Zürich / TI = Đại học Svizzera italiana / GE = Đại học Genève / LA = Đại học Lausanne / EPFL = Viện Công nghệ Lausanne / NE = Đại học Neuchâtel

Các chương trình học -  viết tắt:
B
= Bachelor / M = Master / D = Diplôme / Diplom
1
= năm đầu / 2 = năm đầu và năm hai

Lĩnh vực học tập:

Các chuyên ngành học được giữ nguyên bằng tiếng Anh để tiện tham khảo và đối chiếu theo website của các trường


Computer Science, Telecommunications
Economics, Business Administration / Management, Political Science
Engineering, Architecture
History, Archaeology
Humanities, Art Studies
Law, Criminology
Linguistics + Literary Studies, Communication, Information
Medicine, Pharmacy, Health
Sciences, Mathematics
Social Sciences, Social Work
Sports and Human Movement Sciences
Teaching Qualifications
Theology, Religious Studies

Tin đã đăng
Quảng cáo