Thụy sĩ
Lịch sử

Lịch sử của Thụy Sĩ gắn liền với địa lý vốn có một ảnh hưởng lớn đến việc quyết định sự phát triển và lối sống. Đất nước Thụy Sĩ mà chúng ta biết tới hôm nay chỉ mới định hình lần cuối cùng vào năm 1848.

Lịch sử Thụy Sĩ   

Lịch sử của Thụy Sĩ gắn liền với địa lý vốn có một ảnh hưởng lớn đến việc quyết định sự phát triển và lối sống. Đất nước Thụy Sĩ mà chúng ta biết tới hôm nay chỉ mới định hình lần cuối cùng vào năm 1848. Trước đó, chúng ta khó có thể nói là “lịch sử Thụy Sĩ”, mà là lịch sử hình thành Liên bang Thụy Sĩ ngày nay.

 

Các giai đoạn hình thành của Thụy Sĩ (1291 - 1815):

Năm

Sự kiện

1291

Ba bang Uri, Schwyz và Unterwalden – cũng gọi là "Ur-Kantone" hợp nhất để chống lại những kẻ xâm lược xung quanh, khởi đầu cho sự thành lập liên bang vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 1291 trên một quả núi nhỏ có tên "Rütli"

1332

Luzern gia nhập Liên bang Thụy Sĩ

1351

Zürich gia nhập Liên bang Thụy Sĩ

1352

Glarus và Zug gia nhập Liên bang Thụy Sĩ

1353

Bern gia nhập Liên bang Thụy Sĩ

1460

Thành lập trường đại học Bern sau này là trường đại học đầu tiên của Thụy Sĩ

1481

Fribourg và Solothurn gia nhập Liên bang Thụy Sĩ

1500

Bắt đầu thời kỳ Phục Hưng, mọi người trở nên quan tâm tới khoa học

1501

Basel và Schaffhausen gia nhập Liên bang Thụy Sĩ

1513

Appenzell gia nhập Liên bang Thụy Sĩ

1522

Bắt đầu Phong trào cải cách

1648

Tuyên bố Độc lập - Thụy Sĩ trở thành một Quốc gia độc lập

1803

Sankt Gallen, Graubünden, Thurgau, Ticino, Aargau và Vaud gia nhập Liên bang Thụy Sĩ

1812

Liên bang Thụy Sĩ công bố thái độ trung lập

1815

Valais, Neuchâtel và Genéve gia nhập Liên bang Thụy Sĩ - Thụy Sĩ có các đường biên giới cuối cùng. Tới năm 1848 Thụy Sĩ chuyển đổi từ một Liên hiệp các bang sang một Liên bang. Hiến pháp Liên bang đầu tiên được xây dựng.

 

 

 

 

(Nguồn: .....)

Tin đã đăng
Quảng cáo